Білоруський мовознавець

 


Михайло Гапейович
Булахов народився 22 липня 1919 року в с. Маслаки, Могильовськоїобл., Білорусь. Закінчив Могильовський педагогічний інститут. Доктор філологічних наук, заслужений діяч науки Білорусі. Працював в Мінському педагогічному інституті. Основні роботи присвячені російському, білоруському, словянському та загальному мовознавству. Автор тритомного словника «Восточнославянские языковеды».

Михайло Гапейович зробив значний внесок у вивчення «Слова о полку Ігоревім» . Він склав ґрунтовний словник – «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке» - перший досвід енциклопедичного узагальнення підсумків дослідження «Слова…» та художньогоосвоєння памятки в літературі та мистецтві. Словник містить статті загального характеру (про автора, жанр, композицію, ритміку, мову «Слова…» та ін.), статті про персонажів памятки (Всеволод Святославич, Гзак Бурнович, Ігор Святославич, Ізяслав Ярославич та ін.), але перш за все статті – персоналії про перекладачів, дослідників памятки, художників- ілюстраторів, оперних співаків, які виконували партії в опері «Князь Ігор» та ін. Загалом в словнику 400 статей, які дозволяють уявити історію вивчення памятки в нашій країні та за її межами, художнє освоєння «Слова…» в східно-словянських літературах.. В статтях про перекладачів Булахов, як правило, наводить фрагменти перекладів, що дає можливість наочно ознайомитись з творчою манерою та стилем перекладача. Всі статті містять цінну бібліографічну інформацію.

bulahovСловник досить ілюстрований, вінміститьбільше 200 портретів перекладачів і дослідників, відтворюєілюстрації до виданьпамятки, живописніроботи до сюжету «Слова…», фотографії титульних сторінок багатьох видань.

 «Енциклопедія» безсумнівно увійшла до числа найбільш значних і авторитетних довідково – бібліографічнихпраць про «Слово о полку Ігоревім».

 

 

Шабетя Наталія
зав. сектором
наукової та просвітницької роботи

 

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн