Найгрунтовніший за всіх попередніх скептиків. До 95-річчя з дня народження

Олександр Олександрович Зімін (22лютого 1920-25 лютого 1980)- російський історик, джерелознавець,археограф, палеограф, педагог.

     Зараз вже мало хто серед сучасних вчених, істориків,філологів пам’ятає резонансну історію, що трапилась на початку 1960-х років. Це було 3-х годинне засідання в Інституті російської літератури (Пушкінському Домі) у Ленінграді, де було проведено обговорення й внесено суворий осуд недрукованому дослідженню відомого та авторитетного історика середньовікової Русі Олександра Олександровича Зиміна.

Зимін поставив перед собою неймовірно складну і відповідальну задачу: переглянути традиційний погляд на час створення «Слова о полку Ігоревім» та з’ясувати ім’я його автора. Він є автором концепції , згідно з якою цей твір було написано в 80-х роках XVIII ст. духовним письменником архімандритом Йоилем Биковським і є видатною імітацією пам'ятника давньоруської літератури. Близько 1791 року текст потрапляє до рук Мусіна –Пушкіна, який свідомо зробив вставки в «Слово» з псковського «Апостола» 1307 року та інших письмових джерел, щоб підтвердити думку щодо давності та справжності «Слова…» на випадок всіляких сумнівів . На думку Зиміна, джерелами «Слова о полку Ігоревім» були «Задонщина», літописи (переважно Іпатіївський), пам'ятки російського, українського та білоруського фольклору. Версія Зіміна спирається на його трактування текстологічної проблеми співвідношення «короткої» і «розлогої» редакції Задонщини, яку він детально розробляв протягом багатьох років.Свою концепцію виклав у книзі «" Слово о полку Ігоревім ". Джерела, час написання, автор », видану ротапринтним тиражем 101 екз. і роздаденої (з умовою повернення) учасникам дискусії, що відбулася у Відділенні історії АН СРСР 4-6 травня 1964року. Більшість учасників дискусії не погодилося з точкою зору Зіміна, а його робота так і не була опублікована, що було пов'язано з адміністративною забороною, притому, що цілий ряд опонентів Зіміна вважали, що його дослідження носило серйозний аргументований характер і мало право на публікацію. До кінця життя продовжував дотримуватися своєї точки зору, уточнюючи і доповнюючи текст рукопису. Частково точка зору Зіміна викладена в його статтях, присвячених «Слово о полку Ігоревім». Остаточний варіант книги А. А. Зіміна про «Слово о полку Ігоревім» (збільшений у два рази в порівнянні з ротапринтний виданням), був опублікований лише в 2006 році.

     За життя Олександр Олександрович Зімін не був розпещений офіційним визнанням,хоча він був і залишається гордістю російської історичної науки.Вчений з величезним творчим потенціалом, найширшим кругозором і рідкісною науковою інтуїцією. Закінчив історико-філологічний факультет Середньоазіатського університету (1942, у 1938-1941 навчався на історичному факультеті МДУ), аспірантуру Інституту історії АН СРСР . Кандидат історичних наук (1947, дисертація про землеволодіння і господарство Іосифо-Волоколамського монастиря в кінці XV - початку XVIII ст.).Згодом доктор історичних наук та з 1970 року –професор. Працював співробітником Інституту історії АН СРСР.

З 1947 по 1972, одночасно, викладав в Московському державному історико-архівному інституті.

Фахівець у галузі історії Росії з XI по XVIII ст. Автор численних фундаментальних праць з проблем соціально-політичної історії країни. Спеціаліст з історії суспільної думки Росії, питань історіографії та джерелознавства. Творець наукової школи.

Один з авторів і редакторів багатотомних праць: «Історія Москви» (т. 1, 1952); «Нариси історії СРСР. Період феодалізму. Кінець XV - початок XVII ст. »(1955);« Всесвітня історія »(т. 4, 1958);« Історія СРСР. З найдавніших часів до наших днів »(т. 2, 1966). Редактор і упорядник багатьох збірок історичних документів, а також Зібрання творів В. О. Ключевського.

Наприкінці життя працював над мемуарами та історико-генеалогічним дослідженням «Сутінки і надії», присвяченим роду графів Каменських та їхнім нащадкам( мати походила з роду графів Каменських, а батько помер до народження сина від тифу , хлопчика виховував вітчим, зубний лікар).

     Безперечно можна сказати - Олександр Олександрович Зімін викликав серед багатьох поціновувачів історії та літератури повагу та захоплення не тільки своїми працями ,а й своєю неординарною особистістю.

 

 

Олена Бунак

старший науковий співробітник відділу давньоруської літератури.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн