Драгоманов Михайло Петрович-український історик, фольклорист. До 120-річчя з дня смерті.

drahomanovНародився Михайло Петрович Драгоманов 30 (18) вересня 1841 року в місті Гадячі Полтавської губернії. Батьки, дрібнопомісні дворяни, нащадки козацької старшини, були освіченими людьми, поділяли ліберальні для свого часу погляди.

З 1849 по 1853 рік юнак навчався в Гадяцькому повітовому училищі, де з-поміж інших дисциплін, більш цікавився історією, географією, мовами, захоплювався античним світом.

Продовжував своє навчання у Полтавській гімназії. Це були часи накопичення знань, розширення поля інтересів, захоплення новітніми політичними течіями.

Восени 1859 року М.Драгоманов вступає на історико-філологічний факультет Київського університету. З 1864 року доцент того ж університету.

У 1863 році М.Драгоманов стає членом Громади. Ці об’єднання виникали, як форма пробудження свідомості національної інтелігенції до пізнання української літератури, історії, культури, народного побуту, права.

У 1871 році Київський університет відправляє Драгоманова за кордон. Молодий учений пробув там майже три роки, відвідавши за цей час Берлін, Прагу, Відень, Флоренцію, Гейдельберг, Львів. Перебування Драгоманова за кордоном було надзвичайно цінним для молодого вченого. Він тепер міг критично оцінити свої переконання, зіставляючи їх з західноєвропейським досвідом.

1875 року був звільнений з Київського університету за опозиційні. настрої. Повторне запровадження утисків проти відроджуваних проявів української культури змусили Драгоманова виїхати за кордон до Женеви і стати політичним емігрантом.

Цього ж року Михайло Петрович вирушає до Відня прагне створити там осередок національної політичної думки, започаткувати випуск української газети.

Восени 1876 року у Женеві Драгоманов створив прогресивний громадсько-політичний збірник «Громада». Було видано п’ять томів збірника. Головна тема «Громади» — дати як найбільше матеріалів для вивчення України і її народу, його духовних починань, прагнення до свободи і рівності серед світової спільноти.

У 1889 році Михайла Петровича запрошують працювати на кафедру загальної історії історико-філологічного факультету Софійського університету Болгарії. Ім’я Михайла. Драгоманова асоціювалося в свідомості прогресивної громадськості з боротьбою слов’янських народів за свободу, автономію, братерство.

Вперше Михайло Драгоманов торкнувся питання вивчення «Слова…» в рецензії на книгу І. Г. Прижова «Малоросія (Південна Русь) в історії її літератури з XI по XVIII століття » (Воронеж, 1869). Дослідник виклав свої власні погляди на поему. Слідом за Максимовичем, він бачив пам'ятник, що виник на ґрунті південноруської народної поезії, яка і в більш пізніх записах зберегла близькість до цього твору. Навпаки на літературний розвиток Півночі Русі «Слово о полку Ігоревім», на думку Драгоманова., не зробило ніякого впливу за винятком «Задонщина».

Драгоманов дійшов висновку: ми «маємо родоначальника українських дум, що збереглися з XVI століття». Називаючи Слово «українською думою XII століття», Драгоманов вказав, що в мові «Слова…» зустрічаються ті ж слова і вирази, що і в живій українській мові (година, туга, оксамити, Дніпрі, Словутицю), що розмір і місцями рима пам'ятника, характер і дух його – така ж, як в українських думах. Дослідник виявив у думах схожі зі «Словом» мотиви і образи: мотив землі, засіяної кістьми і политою кров'ю; образ наступаючого ворога, порівнюваного з хмарами, громом і блискавками. Плач Ярославни, на думку Михайла Петровича, - це не що інше, як пісня української «дівчини» , а кінець твору (втеча князя Ігоря) «повторюється» у багатьох думах наприклад про втечу Запорізького гетьмана Самуїла Кушки з турецької неволі.

У передмові   та коментарях до видання 1874 року «Історичних пісень малоросійського народу» разом з В. Антоновичем був повторений висновок про те, що «Слово…» можна назвати південноруською думою XII ст., «що не мали тільки рими новітньої української думи». Було зазначено, що деякі кобзарі називали всяку думу «невольницькі псальми», в той час, як і « Слово…» можна так сказати означає «сказання про неволю братів Ігоря та Всеволода у половців».

Статті Драгоманова 1870 і 1887 років були перевидані в перекладі на українську мову в посмертних «Розвідках Михайла про українську народню словесність ї письменство» . Він увійшов в історію української культури і літератури, як видатний літературний критик і публіцист, історик і фольклорист, патріот і непохитний борець за свободу своєї вітчизни.

Помер Михайло Петрович Драгоманов 2 липня (20 червня) 1895року, похований у місті Софія Болгарія.

                                                                               Кривич Світлана

                                                                               молодший науковий співробітник

                                                                               відділу давньоруської літератури

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн