Ржига В’ячеслав Федорович, доктор філологічних наук, професор, дослідник давньоруської літератури. До 55-річчя з дня смерті.

rzhihaНародився В. Ржига 17 (29) вересня 1883 р. в Нижньому Новгороді в сім'ї вчителя середньої школи, автора робіт по граматиці російської мови. У 1902 р., після закінчення гімназії в Нижньому Новгороді з золотою медаллю, він вступив на історико-філологічний факультет Московського університету, який закінчив по словесному відділенню факультету в 1907 р. з дипломом першого ступеня та золотою медаллю за твір "І. С. Пересвєтов - публіцист XVI століття ". Будучи залишений при університеті для підготовки до професорського звання по кафедрі російської літератури і російської мови, він працював під керівництвом М. І. Сперанського .

           З 1909 по 1919 роки В.Ржига викладав у середніх школах Москви. У 1911 р. брав участь у заснуванні Товариства історії літератури при Московському університеті і протягом декількох років був секретарем суспільства.

           У 1911-1913 р.р. витримав іспити на ступінь магістра і в 1914 р. вступив в число приват-доцентів Московського університету. Тоді ж був запрошений викладачем на Московські вищі жіночі курси. Надалі В. Ржига вів викладацьку роботу, крім Московського університету, викладав у Московському державному педагогічному інституті ім. В. І. Леніна , в Ташкентському і Сталінобадському педагогічних інститутах; окрім лекцій з історії російської літератури, читав також лекції з фольклору.

             Протягом десяти років, з 1921 по 1931 р.р., В. Ржига вів роботу в якості наукового співробітника першого розряду в науково - дослідному інституті мови і літератури (РАНІОН) і числився там секретарем секції радянської літератури. Протягом тривалого часу він був науковим співробітником Державної бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна.

           Публікуватися наукові роботи дослідника розпочалися з 1908 року. Однією з перших була надрукована його студентська медальна робота про Пересвєтова з додатком збірки його творів. У 1911 р на додаток до цієї роботи було надруковано статтю "І. С. Пересвєтов і західне культурне середовище". Руській публіцистиці XVI ст. присвячені і дві великі публікації В.Ржиги із залученням нових матеріалів – "Літературна діяльність Єрмолая-Еразма" (1927) і "Досліди по історії російської публіцистики" (1934).

             Багато і дуже плідно працював В'ячеслав Федорович над вивченням "Слова о полку Ігоревім". Робота розпочалася з 1925 р і тривала до самої його смерті. Були написані статті про композицію "Слова", про проблему його віршування, про гармонію мови "Слова", про "Слово" та давньоруське язичництво, про автора "Слова", про східні елементи в "Слові" і кілька статей, присвячених тлумаченню окремих загадкових місць "Слова", та ін.            

            У 1934 р. під редакцією В.Ржиги і С. Шамбінаго у видавництві "Academia" був надрукований текст "Слова" у супроводі перекладу на сучасну російську мову і коментарії (з ілюстраціями Палехського майстра І. Голікова), що належали обом редакторам. Доповнив коментарі до «Слова ...» важливими відомостями про згадувані в тексті тканинах, прикрасах, будівлях, грошових знаках. Розглядаючи композицію твору, стверджував його цілісність і художню єдність. Звернув увагу на алітерацію як стійкий мовний прийом автора твору. Щодо проблеми авторства «Слова ...» висловив гіпотезу про те, що автором твору міг бути не дружинник, як стверджувалося раніше, а поет, для чого проаналізував політичну обстановку на Русі 12 ст. Розглянув символіку в "Слові …" (посів, жнива, молотьба, дзвін, зброя, соколине полювання, сни, міфи). Всього "Слову ..." присвячено 25 робіт В.Ржиги. У цьому ж виданні розміщена його стаття "Слово о полку Ігоревім ", як поетичний пам'ятник Київської феодальної Русі XII століття". За активною участю В’ячеслава Федоровича виходить збірка, що містить головним чином прозові та художні переклади "Слова" на сучасну російську мову.

             У зв'язку зі "Словом о полку Ігоревім" В.Ржига звернувся до вивчення "Задонщини". Йому належить кілька робіт, присвячених цій пам'ятці. Великої уваги заслуговують роботи з історії руської повісті XVII в. Він одним з перших зацікавився селянською літературною творчістю у XVIII ст.( "Перші початки селянської літератури у XVIII ст." (1931) і "Селянські повісті XVIII ст." (1933). І як педагог, і як дослідник В. Ржига залишив по собі добру пам'ять.

             В'ячеслав Федорович Ржига помер 18 липня 1960, на 77-му році. Похований на Ваганьківському кладовищі в Москві.

 

Головний зберігач музею

Світлана Дубовець

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн