До 50 річчя з дня смерті видатного російського історика, архівіста М.М.Тихомирова

Михайло Миколайович Тихомиров - видатний історик, про творчість якого писали ще за його життя. Народився Михайло Миколайович 31 березня 1893 році в Москві, в багатодітній міщанській родині. Його батько, конторський службовець Микільської мануфактури Морозових, був освіченою людиною, багато читав і намагався прищепити дітям любов до літератури та історії.

Михайло Миколайович згадував, що сім'я їх жила більш ніж скромно. У восьмирічному віці він пішов вчитися в Московське міське училище, де в перерві між уроками снідав шматком житнього хліба, посипаного сіллю. Від няні Килини Іванівни він перейняв «майже богобоязливу повагу до хліба», який вона називала «даром Божим».

         У 1902-1911 рр. Тихомиров навчався в Петербурзькому комерційному училищі, яке закінчив із золотою медаллю. Великий вплив на юнака, в чому визначило його подальший життєвий шлях, надав Греков Борис Дмитрович, в майбутньому - відомий радянський вчений, академік, який в ті роки викладав в училищі історію.

       У 1917 році Михайло Миколайович закінчив історико-філологічний факультет Московського університету. Після його закінчення молодий історик працював у краєзнавчому музеї міста Дмитрова, був на бібліотечній роботі в Самарі.

         Під час громадянської війни, Тихомиров півтора місяці воював у складі 25-ї Чапаєвської дивізії, брав участь у боях під Бугуруслані і Бугульма, але через поганий зір був звільнений від служби і повернувся в Самару.

     Наукова діяльність Тихомирова почалася незабаром після Жовтневої революції. У 20-ті роки М. М. Тихомиров публікує цикл досліджень про Дмитрів та Дмитрівський край, про Самару.В 30-ті роки викладає в московських вузах, отримує звання доцента, а потім професора Московського університету. З 1936 р він стає співробітником Інституту історії Академії наук СРСР. З цими двома науковими центрами Михайло Миколайович був зв'язаний до останніх днів свого життя.

       Після Вв.війни Тихомиров видає десятки книг, статей, публікацій а також підручники, навчальні посібники, хрестоматію з історії, джерелознавства та іншим спеціальним історичним дисциплінам.

       Поряд з джерелознавством М. М. Тихомиров велику увагу приділяв і іншим спеціальним історичним дисциплінам - палеографії, історичної географії, історії державних установ, дипломатиці та ін.

       Важливе місце у творчості вченого займає дослідження проблем стародавньої та середньовічної історії Русі. Його глибоко цікавили питання походження російської землі, початок державності і християнства на Русі, історії міст, ремесел і торгівлі. Широко відомі його роботи про Куликовську битву. Він розкрив зв'язки Русі з країнами Заходу, Балкан, Півдня і Сходу. У працях М. М. Тихомирова глибоко досліджені проблеми російської культури. Діапазон його інтересів у цьому напрямку був дуже широкий.

       У Тихомирова була власна колекція стародавніх рукописів XIV- XIX ст. Поряд із збиранням рукописів він проводив велику роботу по публікації історичних джерел. З 1959 року завдяки його зусиллям відновилося видання "Повне зібрання російських літописів", відповідальним редактором якого він став. Для навчальних цілей в 1953 р. він видав «Посібник для вивчення Руської Правди». В ньому включені всі відомі списки пам'ятника та багатий дослідницький і довідковий матеріал. Для радянської історичної науки того часу це було видання дуже високого наукового рівня.

     Велика наукова заслуга Тихомирова полягає в тому, що він був одним із засновників російської кодикології - допоміжної історичної дисципліни, що вивчає історію виготовлення, склад і долю рукописних книг.

 

   Він писав про творчості Андрія Рубльова, про внесок Новгорода Великого і Москви в російську культуру , про бібліотеку Івана Грозного, початок друкарства в Росії, і про "Слові о полку Ігоревім"

     Велику увагу Тихомиров приділяв" Слову о полку Ігоревім". Вчений прагнув відповісти на дискусійні питання, що виникають при вивченні цієї пам"ятки. Він розглядає особистість Бояна та його вплив на автора "Слова". На думку Тихомирова, Боян, будучи співаком чернігівського князя, зображував у своїй пісні події на Чернігівщині, що відбувалися між 1022- 1093рр.Автор "Слова", кажучи про ці події, користувався свідоцтвами Бояна, а не будь-яких літописів. У прославлянні Всеслава Полоцького Боян міг брати участь (або знати про ці прославляння), оскільки полоцькі і чернігівські князі разом воювали проти Ярославичів - Мономаховичів; зміст пісні Бояна могло бути відомо автору "Слова". Михайло Миколайович уважно стежив за роботами по "Слову", одні супроводжував передмовою, інші рецензував; він брав активну участь в обговореннях та дискусіях.

       Чесний і принциповий вчений, суворий педагог, найбільший дослідник зі світовим ім'ям, виявляється, все життя писав вірші - серйозні й жартівливі, робив переклади. У книзі «Друга муза історика» наведені деякі його вірші. Ось одне з них, датоване 1920р.:

Мое ли имя, надпись гордую,

Поставит у моих ворот

На память, вечную и твердую

Любимый мой родной народ.

А может быть, порою темною,

При входе в бедный древний храм

Я буду петь с толпой бездомною

– «Подайте Христа ради нам!»

Но все равно, пути изведаны,

И путь остался мне один –

К тебе, великий, заповеданный,

О, город, древний властелин.

    Помер Михайло Миколайович 2 вересня у 1965 році .На могилі вченого на Новодівичому кладовищі поставлений пам'ятник - сірий гранітний камінь з контурами середньовічного міста. З 1967 ім'я М. М. Тихомирова носить вулиця в московському районі, також названа аудиторія історичного факультету МДУ.

            

 

                                                                                         Науковий співробітник відділу фондів

                                                                                                       Темгеневська С.В.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн