Найвизначніший дослідник «Слова..»

Видатному вченому сучасності, історику культури, філологу, академіку Д.С.Лихачову виповнилось би 105 років. Народився він 28 листопада 1906р. в Санкт-Петербурзі в сім’ї інженера. Отримав освіту в Ленінградському університеті. Трудову діяльність почав в 1932 р. літературним редактором, потім працював в Ленінградському відділі видавництва АН СРСР. В 1946-54 рр.—викладач Ленінградського державного університету. Доктор філологічних наук (1947), професор (1951), член союзу письменників (1956), академік (1970), Герой Соціалістичної Праці (1986), Голова правління Російського міжнародного фонду культури (1986), почесний член декількох зарубіжних академій, почесний доктор ряду європейських університетів.


Основне місце в наукових дослідженнях Д.С.Лихачова займала давньоруська література. В 1950 р. в серії «Литературные памятники» у супроводі його наукових статей і коментаріїв виходять « Повесть временных лет» і «Слово о полку Игореве».

До книги увійшло видання тексту «Слова..», а також включений «Объяснительный перевод». Переклад Лихачова – глибоке та професійне дослідженням тексту, що дає можливість донести його до читача у всій змістовній глибині і художній довершеності.

У своїх працях Дмитро Сергійович порушує низку суперечливих і принципово важливих питань: про язичницькі елементи в «Слові..», про співвідношення твору з «Піснею про Роланда», про значення терміну «Руська земля», про політичний сенс звернення автора «Слова..» до руських князів тощо.

Запам’яталась новгород-сіверцям зустріч з учасниками конференції, очолюваної академіком, особливо його слова сказані про наше місто на мітингу, присвяченому ювілею першого друкованого видання «Слова..» в 1975 р. Через деякий час бібліотека краєзнавчого музею одержала подарунок від Лихачова Д.С. – кілька наукових праць: «Художественное наследие древней Руси и современность», «Житие Александра Невского» і «Слово о полку Игореве» зі вступною статтею і пояснювальним перекладом автора. В книзі було зроблено дарчий напис: "В библиотеку прекрасного древнерусского города Новгорода-Северского с наилучшими пожеланиями читателям этой книги". Декілька книг з автографом Д.С.Лихачова можна і зараз побачити в музейній експозиції, присвяченій цій невмирущій пам’ятці.

Внесок Лихачова – ґрунтовного і всебічного дослідника і перекладача «Слова о полку Ігореві», висуває науковця до перших лав російських дослідників славетної пам’ятки. Після його смерті вийшов збірник статей «Русская культура». Ця книга стала заповітом вченого сучасникам.

Ірина Лобачова
завідуюча відділом давньоруської літератури 
історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім»

 

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн