«Слово о полку Ігоревім» як художня пам’ятка Київської дружинної Русі» До 180 річчя з дня народження Єлпідіфора Васильовича Барсова.

barsovСеред дореволюційних видань «Слова …» , що знаходяться в музейній експозиції, особливе місце належить тритомнику «Слово о полку Ігоревім» як художня пам'ятка Київської дружинної Русі " (1887-1889 рр.). Автором цього видання є філолог , етнограф, археолог, збирач народної творчості, дослідник давньоруської писемності – Єлпідіфор Васильович Барсов.

   Біографічні дані свідчать , що народився він 13 листопада 1836 року в сім'ї священика села Логінове Череповецького повіту Новгородської губернії. Навчався в Новгородській семінарії, потім поступив у Петербурзьку Духовну академію, яку закінчив в 1861 році. Був направлений викладачем логіки та психології в Олонецьку семінарію в місті Петрозаводську. Саме в цей час зароджується його любов до історії ,фольклору. Він був великим трудівником, безмежно відданим своїй справі. У пошуках древніх реліквій вчений щорічно здійснював подорожі по Півночі, часто до пошуків старовини долучав молодь: дітей, учнів духовної семінарії Петрозаводська. У 1870 році його викликали до Москви на службу в Рум'янцевський музей бібліотекарем російського і слов'янського відділень. У 1881—1907 роках працював секретарем Московського товариства історії й старожитностей російських, редактором його «Чтений…».

   Літературна діяльність Барсова пов’язана з вивченням давньоруської писемності та побуту. Йому належать понад сто робіт з етнографії, історії давньоруської літератури тощо.  Е.Барсов є одним з продуктивних письменників свого часу. Крім окремих творів, він зробив багато різних повідомлень, забезпечив передмовами пам'ятки старовини і народної творчості.

Чимало інформації він черпав зі свого зібрання рукописів, на придбання яких витрачав невеликі власні кошти. Збираючи рукописи з любов'ю і великим знанням справи, дослідник сформував одну з найбільш значних палеографічних колекцій (500 давньоруських пам’яток). Елпідіфор Васильович із задоволенням ділився зібраним рукописним багатством. Згодом свою велику бібліотеку і колекцію старожитностей передав музеям.

   Тритомне видання Е.В.Барсова «Голосіння Північного краю»(1872-1886рр.) було відмічено золотою медаллю Російського географічного товариства та двічі удостоєно Уваровської премії С- Петербурзької АН . Барсов досліджував твори старообрядницької літератури, рукописи, історію розколу. Цікавився питаннями української етнографії та фольклору, зокрема, співвідношенням російських билин та українських дум.

   Цінною працею Барсова є його незавершена монографія «„Слово о полку Ігоревім“ як художня пам'ятка Київської дружинної Русі» (т. 1-3, 1887—1889рр.). Вчений першим почав укладати систематичну бібліографію «Слова о полку Ігоревім». Зробив вагомий внесок в наукове дослідження пам’ятки в різних її аспектах, а саме: фольклористичних, літературних, лінгвістичних. Том 1 містить в собі декілька розділів: розкриває зміст, ідею та форму «Слова…», публікує повну бібліографію «Слова…» з 1800 по 1882 р. на російській та іноземних мовах, надає критичний нарис літератури про «Слово…» , а потім в п’яти розділах висловлює свою точку зору на важливі теоретичні проблеми , пов’язані з пам’яткою. Барсов характеризує «Слово…» як оригінальну пам’ятку написану в XII ст., автор якої був близький до князівського оточення тому оцінював внутрішній стан та зовнішнє положення Київської Русі з державницької позиції, з точки зору інтересів всього руського народу. Також в 1 томі Барсов детально,залучаючи при цьому нові факти( а саме архів О.Ф.Малиновського) викладає історію відкриття, публікації перекладів та наукових коментувань « Слова». В 2- му томі Барсов продовжує вивчати питання композиції та ідеї пам’ятки. Їм він присвятив розділ « Слово в його цілому й частинах » Велику частину 2-го тому займає глава «Палеографічна критика тексту «Слова» в якій Барсов розглядає 41 темне місце. Цей огляд дуже цінний , бо вчений узагальнює тлумачення «темних місць» в працях своїх попередників-дослідників, перекладачів, поетів, педагогів та пропонує свої тлумачення, що базувалися на палеографічній критиці тексту.

     Том 3 праці Е. Барсова «Лексикологія « Слова» являє собою перший фундаментальний словник мови пам’ятки. Автор розглядає лексику «Слова» в алфавітному порядку в порівнянні з іншими пам’ятками давньоруської мови   та фольклору. На жаль словник було складено лише до букви «М» включно. Барсов планував видати ще й 4 –й том, де б закінчив свій словник , але не судилося. Помер науковець 2квітня 1917 року в Москві.

     Його 3-х томне дослідження підтвердило  зв’язки твору з народною творчістю й давньоруським письменством , підвело підсумки у вивченні   пам’ятки у XIX ст. та значно вплинуло на характер подальшої праці в області «Словознавства»

  

 

 

 

                                                         Ст. науковий співробітник відділу давньоруської          

                                                         літератури Бунак О.В.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн