Микола Анцукевич. Перекладач "Слова..."

До 45-річчя з дня смерті вчителя словесності, перекладача та автора концепції
палеографічного, філологічного та історичного тлумачення пам'ятника
"Слова о полку Ігоревім", Миколи Петровича Анцукевича.

 Народився Микола Петрович в містечку Єльськ Мозирського повіту Мінської губернії 4 лютого 1892 року. Закінчивши початкову школу з 1903 року навчався у Мозирській прогімназії. Добре вчився селянський хлопчик, займався репетиторством і у 1911 році закінчив її з золотою медаллю. У 1912 році по бажанню свого батька вступає до Петербурзької Військово-медичної академії, але залишає її і вступає до Ніжинського історико-філологічного інституту. Це був інститут з високим рівнем підготовки і за успішне навчання вчиться він безкоштовно. За тяжким станом здоров’я диплом отримує тільки у 1919 році.
Тридцять років він віддав педагогічній діяльності ,поділяв весь час між гімназією та дослідженням "Слова о полку Ігоревім", яке було захопленням всього життя.
Першу пробу свого перекладу "Слова" Микола Петрович зробив ще у 1926 році в Лунинці, рукопис цієї роботи зберігся в домашньому архіві родини. А у 1938 році він видає невелику книжечку свого віршованого перекладу "Слова", супроводжуваного цілим рядом коментарів. Поява перекладу "Слова" Анцукевича не пройшло не поміченим і визвало критичні статті Д.Д. Бохана та А.О. Суркова в віленській газеті "Русское слово". Однак на проявлену цікавість та задовільну оцінку роботи, критика була недостатньо повною.
Друга Світова війна не тільки перервала роботу над "Словом" а й порушила налагоджене життя сім'ї Миколи Петровича. Деякий час він був безробітним, потім йому дають часи латині у рідній гімназії. В 1945 році він переходить працювати у Вільнюський університет на кафедру російської мови. Робота в університеті дала доступ до наукових джерел та плідно позначилася на дослідженні. В результаті семи років наполегливої праці у 1952 році він завершує роботу над монографією про "Слово о полку Ігоревім". Роботу Анцукевича підтримав академік Д.І.Абрамович і рекомендував публікувати її. Всі спроби видати монографію закінчувались невдачами за не традиційність точки зору на твір.21 грудня 1971 року Микола Петрович помер не дочекавшись видання своєї монографії. А в 1988 році його син передав рукопис на збереження у фонд бібліотеки Вільнюського університету. Опублікована книга була лише у 1992 році у м. Вільнюсі .

Науковий співробітник відділу фондів
Темгеневська С.В.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн