Віра Франчук - дослідниця "Слова..."

85- річчя дослідника
давньоруського літописання й «Слова о полку Ігоревім"

 

17 січня виповнилось 85 років знаному вченому-лінгвісту Вірі Юріївні Франчук. Народилася вона у 1932 році в місті Тирасполі , Молдова. У 1954 році закінчила Харківський державний університет ім. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).В Інституті мовознавства ім. Олександра Опанасовича Потебні працює з 1958 р. Спочатку референтом, згодом молодшим потім старшим, а з 1990 року провідним науковим співробітником. Кандидатську дисертацію захистила в 1961 році, докторську – в 1989 р, а у 1992 році здобула наукове звання професора. Віра Юріївна досліджує історію української та російської мов, зокрема лінгвістично-текстологічні аспекти давньоруського літописання й «Слова о полку Ігоревім».Віра Юріївна перша написала наукову біографію українського мовознавця, педагога, громадського діяча та дослідника "Слова…" Олександра Опанасовича Потебні. Запровадила в науковий обіг за архівними джерелами цілу низку раніше не опублікованих праць вченого та організовувала Потебнянські читання.
У 1988 році виходить її книга присвячена текстологічному та лінгвістичному дослідженню оповідей про похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича на половців 1185 р, що є фрагментами давньоруських, староруських та староукраїнських літописів та з'ясуванню їхніх зв’язків між собою і "Словом о полку Ігоревім". Особливий розділ книги присвячений відображенню походу в мініатюрах Радзивіллівського літопису XVI ст. До дослідження додаються тексти літописних фрагментів, деякі з них перекладені на сучасну українську мову.
Наукові надбання Віри Юріївни Франчук, її філологічні праці одержали високу оцінку .Вона член комісії з історії славістики при Міжнародному комітеті славістів. Лауреат премії ім. О. О. Потебні та ім. М. І. Костомарова .Також автор і співавтор 8 монографій, понад 19 статей, співукладач «Русско-украинского словаря»та «Словника української мови»

Науковий співробітник відділу фондів С.В.Темгеневська.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн