Професійний архівіст та перший перекладач « Слова….» 255 років з дня народження .

Олексій Федорович Малиновський (1762-1840) – історик-архівіст,археограф,письменник, перекладач,сенатор, головний керуючий московським архівом Колегії іноземних справ.

Народився  13 березня  у 1762 році в  Москві в сім'ї протоієрея, законовчителя Московського університету Федора Оксентійович Малиновського.

 

         Після закінчення Московського університету  вступив  в Межову канцелярію Колегії іноземних справ.З  березня 1780 року -  співробітник  (архіваріус) Московського головного  Архіву Колегії іноземних справ.З травня  1803 року  Малиновський  вже  колезький радник і помічник керуючого Архівом  М. М. Бантиш-Каменського.У  вересні 1814 року Малиновський був призначений головним керуючим Архівом і керував ним аж до своєї смерті –до  1840 року.

          У цьому ж році одночасно був призначений редактором з друкування державних грамот і договорів. Не припиняючи роботу керуючим Архівом, з грудня 1819 року   його обрано  сенатором   департаменту кримінальних справ.

         Він є  автором  багатьох історичних досліджень і перекладів, в тому числі і багатьох п'єс, бо був  пристрасним  любитель театру.  У 1813 році він сам написав  та поставив п'єсу "Старовинні святки", яка користувалася великим успіхом. Однією із заслуг Малиновського є його активна участь у перекладі та першому виданні рукопису " Слово о полку Ігоревім ". Олексій Іванович Мусін – Пушкін називав  його своїм  найближчим помічником в цій справі. 

          З листа філолога та історика  К.Ф.Калайдовича  , який  у 1813 році старанно намагався зібрати всі  свідчення про рукопис «Слова»  від людей ,які бачили  його  на власні очі, ми дізнаємось, що О.Ф.Малиновський набагато раніше цікавився цією пам’яткою давньоруської літератури. Для нащадків збереглися рукописні матеріали самого   Малиновського. Серед  трьох невеликих аркушів  є  виписки з тексту. На одному з них  виписка,якій   він дав назву  «Темні місця в поемі Ігоря». Саме Малиновський  ввів термін « темні місця», відмітивши 18 таких місць, які і до сьогодні привертають увагу дослідників. Палеографічний  аналіз свідчить, що ці виписки Малиновський робив безпосередньо з рукопису « Слова», або з однієї з писарських копій рукопису, які не збереглись. Серед паперів Малиновського є написаний писарським почерком текст перекладу « Слова» та чорнетка з коментарями до « Слова». В деяких випадках коментарі доповнені  новими свідченнями, уточненнями, стилістично прероблені. Одна зі статей перероблена повністю, дописано 12 нових статей(всього в коментарях Першого видання 61 стаття). Робота Малиновського над уточненнями коментувань по «Слову» продовжувалась і під час друкування  у 1800 році: про це свідчить  передрукування  окремих восьмушок в книзі вже після того, як вона була надрукована та  зшита.

          Малиновський ,  як і Мусін-Пушкін виявився жертвою фальсифікації А. Бардина і у 1815 році  придбав   через підставну людину підробку «древнього рукопису».  За  характером  своєї архівної  роботи  Малиновський   не мав справ з більш ранніми   свитками   на пергамені  уставного  рукопису,тому  і прийняв  підробку за оригінал  . Він  дослівно порівняв  текст підробки  з Першим виданням та склав порівняльну таблицю.Олексій Федорович збирався перевидати «Слово» з цього рукопису, але переконався в помилці та     відмовився  від свого задуму. 

         Сучасники Малиновського віддавали йому належне за енциклопедичні знання, безкорисливу допомогу вченим, невтомну наукову і громадську діяльність. Він був нагороджений почесними дипломами багатьох наукових і благодійних товариств, багатьма орденами Росії.Член Російської академії ( 1835). За заслуги в галузі історіографії та археографії Малиновський був обраний членом Російської Академії Наук і головою Товариства історії та старожитностей Російських.

           Помер А. Ф. Малиновський 8 грудня 1840 року,похований в Москві.

 

 

                                                             Старший науковий співробітник

Бунак О.В.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн