Державне свято

28 червня – День Конституції України. Конституціями називають основні закони держав. Розвиток конституційної думки України нерозривно пов'язаний з прагненням побудови Української держави , що бере свій початок з часів козаччини.

  Саме демократичні традиції козацтва надихнули гетьмана в екзилі Пилипа Орлика написати в 1710 році «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького»,  цей документ було прийнято під час козацької ради 5 квітня 1710 року у м.Бендери. Основу «Пактів і Конституції»  становила угода між гетьманом і козацтвом, яке виступало від імені українського народу. Саме це відрізняло прийнятий документ від традиційних гетьманських статей, які ґрунтувалися на угодах між гетьманом і монархом – протектором. Вперше новообраний гетьман укладав зі своїми виборцями офіційну угоду, де чітко визначилися умови  на яких він отримував владу, на той час, це була найдемократичніша Конституція на теренах Європи.

Пилип Орлик народився  11 жовтня 1672 року у містечку Касути неподалік м. Вільно. Навчався в єзуїтській колегії у Вільно, потім у Києво-Могилянській академії, яку закінчив у 1694 році. З 1706року – генеральний писар Гетьманщини. Під час подій Північної війни 1708р., у складі свити гетьмана Івана Мазепи, двічі побував на Новгород – Сіверщині. Брав  участь у переговорах гетьмана  зі шведським королем Карлом ХІІ у с. Гірки біля Новгорода – Сіверського наприкінці  жовтня 1708 року.  У травні 1710 року П.Орлик був обраний гетьманом під протекторатом Карла ХІІ.  На бік новообраного гетьмана перейшли козаки Правобережжя, так на чолі 16-ти тисячного війська разом з кримськими татарами почав переводити під  свою владу правобережні міста України. Але цей похід закінчився невдачею, тому П.Орлик  змушений був повернутися до м. Бендери. У 1715 році він вирушив у Швецію, через деякий час  переїхав до Туреччини. Останні роки проживав у містах :  Хотині,  Чернівцях, Бухаресті, Яссах , де і помер 24 травня 1742 року.

 На початку ХХ століття відомий український громадський діяч Микола Міхновський, який спілкувався з найбільш рішуче налаштованими представниками національного руху України, розробив    проект Конституції  незалежної України, що мав керуватися Президентом і парламентом, який складався з двох палат.

   1917 року  Центральна Рада у І та ІІ Універсалах проголосила автономію України, а ІІІ Універсалом проголошено  конституційний акт молодої держави – Української Народної Республіки і визначено політичні свободи:  свобода слова, друку, Віросповідання, зборів, недоторканості особи, а також передбачалась відміна смертної кари. Приватна власність на землю замінювалась на державну.

 Вже 29 квітня 1918 року Центральною Радою було ухвалено «Статут про державний устрій, права і вольності УНР»,  який мав стати проектом основного закону УНР.   Цим документом визначалися Всенародні Збори, які обиралися голосуванням, здійснювали законодавчу владу і обирали  Генеральний суд та Раду народних Міністрів. Однак «Статут»  навіть не був опублікований, бо в день його прийняття стався державний переворот і Центральна Рада була позбавлена влади.

Найбільших успіхів у створенні Конституції було досягнуто Західно -Українською Народною Республікою, так 13 листопада 1918 року у Львові було прийнято Конституцію, у якій зазначалося, що влада в державі належить установчим зборам, які обиралися на основі  «загального, рівного, безпосереднього, таємного і пропорційного права голосування». ЗУНР мала стати парламентською республікою на чолі з президентом.

За короткий період з 1917 по 1918 роки Україна, яку розривали внутрішні протиріччя і зовнішні вороги, показала світові своє прагнення побудувати  демократичну, правову державу.

 При радянській владі на Україні, перша Конституція  була проголошена у березні 1919 року. Вона  проголошувала Республіку Рад, було закріплено ідеологічну спрямованість політичного  і суспільного життя, обмежувалися права  і свободи громадян.

У січні 1924 року до Конституції   було внесено зміни і доповнення у зв’язку з утворенням СРСР та   прийняттям Конституції СРСР.  Зміни до Конституції були внесені у травні 1929 року, які стосувалися  територіального устрою: було прийнято триступеневу систему територіального  управління. На ХІV  Всеукраїнському з’їзді Рад  у січні 1937 року було затверджено нову Конституцію, де політичною основою суспільства визначалися Ради, економічно – суспільна власність. Громадянам надавалися права і свободи. Україною котилася нещадна хвиля репресій , зростала кількість політичних таборів.

У червні 1978 року Верховна Рада УРСР прийняла чергову Конституцію УРСР. У ній визначалося центральне  значення Комуністичної Партії у житті суспільства, проголошувалася побудова розвиненого соціалізму. Політичні та більшість соціальних прав і свобод залишились такими ж  - існуючими  тільки на папері та в промовах, це  зароджувало   в народі нові хвилі боротьби.

Після ухвалення Верховною Радою України 16 липня 1990 року «Декларації про державний суверенітет України», конституційний процес став на шлях збереження і відновлення національних пріоритетів при загальнодемократичному розвитку суспільства України.

 Нова Конституція незалежної України була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Основний закон проголосив народ основним джерелом влади, затвердив принцип розподілу лади на законодавчу, виконавчу і судову, які є незалежними один від одного. У законі підкреслювалося, що норми Конституції є нормами прямої дії. Конституція проголосила широке коло політичних, соціальних та культурних прав громадян України. Крим було проголошено  Автономною Республікою, міста Київ та Севастополь одержали особливий статус. В  цілому нова Конституція проголошувала нові правові інститути – Конституційний суд України і Уповноваженого Верховної Ради України та права людини.  Основний закон закріплював президентсько – парламентську  республіку.

Старший науковий співробітник

краєзнавчого відділу музею – заповідника

«Слово о полку Ігоревім»

Провозін П.В.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн