До 85 –річниці з дня народженння. Український мовознавець.

Василь Васильович Німчук . Ця людина добре знана в  науковому  мовному середовищі. Дослідник давньоруської та старослов'янської мов, історії, діалектів та ономастики української мови, історії української літературної мови, історії української лінгвістики, проблем української мови як конфесійної тощо.

 

       Коріння Василя Васильовича   в селі Довге Іршавського району Закарпатської обл. Там він народився  6 липня 1933  року, там його і поховано  26 листопада 2017 року.  Освіту здобув в  Ужгородському  університеті. У 1955 році  закінчив філософський факультет, а потім аспірантуру  при кафедрі української мови того ж університету. З 1958 року працював в Інституті мовознавства НАН України, а з 1991 — в Інституті української мови НАН України (з травня 1998 по квітень 2008  на посаді директора).

      Все життя Василь Васильович віддав улюбленій справі.     Доробок  налічує понад 500 наукових праць.  Він – один з авторів праць "Історія української мови: Морфологія (1978),  Синтаксис (1983),  Лексика і фразеологія" (1983), "Жанри і стилі в історії української мови" (1989), "Нариси з історії українського словотворення " (2002,2009р.р.). Значна кількість розвідок Німчука безпосередньо стосується історіографії та історії нашої держави. Це дослідження про виникнення східнослов'янської писемності, походження та історія української мови , як державної, українського правопису,  лексикографії, мовознавчих учень в Україні. Василь Васильович  дослідив  також лексику української мови ХІ–ХІІІ ст. та її подальшу долю: "Давньоруська спадщина в лексиці української мови" (1992), не оминувши  при цьому пам’ятку давньоруської літератури   «Слово о полку Ігоревім".  В праці « Слово …» і народна мова»  Німчук  наводить цінні факти  народної діалектичної мови, що підтверджують давність та оригінал цієї пам’ятки. Звертає увагу на ряд слів та виразів , значення яких можна пояснити,спираючись на докази, вилучені із українських діалектів, безпосередньо  залучає данні закарпатських українських говорів.   Праці  Німчука по « Солову…» вміщують багато нових тлумачень, не завжди  звичних, можливо спірних ,  але таких, які  суттєво збагачують наше розуміння  тексту « Слова…», порівнюючи  його з матеріалами української літературної мови та діалектизмів.   У 1977 році  він підготував  до видання текст «Слова о полку Ігоревім» і примітки до нього.

      Василь Васильович    дослідив і підготував до видання низку староукраїнських філологічних  праць, які є надійним інструментарієм історикам у дослідженні давніх текстів. Ініціював видання давніх книжок: "Книга Київського підкоморського суду (1584–1644)" (1991), "Актова книга Житомирського уряду 1695 р." (1998), "Волинські грамоти ХVI ст." (1995), "Гисторія…" Г.Граб'янки, "Літописъ краткій…" (2001), "Євсевієве Євангеліє 1283 року" (2001), "Пересопницьке Євангеліє (1556–1561)" (2001), Смотрицький Г. "Ключ Царства Небесного", факсимільне видання «Київських глаголичних листків»(1983).  Він багато  вивчав, готував до друку давні тексти, редагував, рецензував їх. Автор ідеї створення енциклопедії українського  козацтва. Надрукував розгорнуту етимологічну студію "Походження та історія назви Січ" (1999),   перший козацький  реєстр.  Німчукові належать дослідження   мови творів Василя Довговича, Олександа Духновича, мовознавчої спадщини Олексія Павловського, Павла Білецького-Носенка. Під керівництвом Василя Німчука був розроблений проект правопису 1999 року. Німчук був членом редколегії і одним із авторів енциклопедії «Українська мова» (2000) засновником та головним редактором наукового журналу «Українська мова» (2001).

    Дуже багато було зроблено за земне життя    і   варто  нагород  –   лауреат Державної премії АН УРСР імені І.Я.Франка (1985), Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі науки (2003), нагороджений ювілейною медаллю П.Й.Шафарика Кошицького університету (Словаччина) (1995), почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2014) Почесна грамота Верховної Ради України (2013)

     Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України   Василь Васильович  Німчук залишив  по собі значущий слід в історії мовознавства. Недаремно його називали  наставником та  організатор  цієї науки.

 

О.В.  Бунак 

Старший  науковий співробітник  відділу

давньоруської літератури музею-заповідника « Слово»

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн