До 180- річчя з дня народження Омеляна Огоновського- літературознавця, письменника, перекладача «Слова о полку Ігоревім»

      Народився Омелян Михайлович  3 серпня 1833 року в  с. Григорові на Рогатинщині ,нині Івано-Франківська область в   сім’ї  священика. Навчався у Львівській духовній семінарії. З 1863 року стає викладачем релігії, української мови та літератури в Академічній гімназії у Львові.

У 1865 року закінчив Львівський університет. З 1867 року очолював у ньому кафедру «руської» (української) мови і літератури. Далі у 1870 році продовжував навчання у Віденському університеті.  З 1881 року був  обраний членом-кореспондентом Польської Академії наук.

 

З 1888 року стає професором Львівського університету. Був одним із засновників товариства «Просвіта» ,протягом 1877—1894 рр.

Як мовознавець виступав прибічником формування української літературної мови на народно-розмовній основі з застосуванням етимологічного правопису. Виступив з науковою працею «Cтудії в царині руської мови» у1880році, порівняльними дослідженнями елементів церковнослов’янської, польської та української мов; підручниками «Граматика язика руського».  Висунув чітку концепцію самостійності та самобутності української літератури порівняно з іншими слов’янськими літературами. Видав також хрестоматії з історії церковнослов’янської  та староукраїнської мов, «Кобзар» Т. Шевченка з власним біографічним нарисом .

У 1876 році Огоновський видав книгу « Слово о пълку Ігоревъ: поетичний пам’ятник Руської писемності 12 ст».,з додатком  власного перекладу й коментарів. Автор   вважав, що пізні перекладачі змінювали написання відповідно з новими нормами вимови. Час написання «Слова» на його думку 1185-1187рік.Також письменник стверджував,що літературний шедевр був написаний автором-українцем, людиною світською. Огоновський  відстоював оригінальність   твору і його незалежність від античної культури. Ритм « Слова» з точки зору дослідника,  відповідав   ритму українських дум.   Більшу частину книги займають детальні коментарі до  тексту «Слова». Він приділяє увагу  лінгвістичному аналізу граматичних форм,особливостям орфографії Мусін –Пушкінського списку. Дослідник тлумачить і «темні місця» в творі, детально аналізує  «Сон Святослава».  Також додає  історичні  відомості про князів, які згадуються  в «Слові о полку Ігоревім»: Олег Святославович,Святослав Всеволодович,Всеволод  Велике Гніздо,Роман Мстиславович і інші.

 Коментарі Огоновського   помітно корисні у вивченні  «Слова», на нього   не один раз посилались наступні видавці  літературного пам’ятника.

Помер  письменник у  Львові   28 жовтня 1894 року.

 

                                                           

               

                                                                 Світлана Кривич

                                                                 зав. сектором

                                                                 науково – просвітницької роботи

                                                                 відділу давньоруської літратури

                                                                 музею - заповідника " Слово о полку Ігоревім"

                                                                                                                                                                

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн