Новгород - Сіверському духовному училищу 200 років

                                                                            

Новгород-Сіверське духовне училище розпочало свою діяльність  22 липня 1818 року. Середній навчальний заклад, духовного спрямування розташовувався на території Спасо - Преображенського монастиря в мурованому двоповерховому корпусі . Училище   було відкрите на основі розформованої  духовної семінарії.  На другому поверсі будівлі  знаходились  12 жилих кімнат, а на першому було 4-класні кімнати, де проводилось навчання. Училище також використовувало два флігелі : лікарняний, для кухні та їдальні  і  інші господарські приміщення. Навчалися  4 роки.

 

  Піклування про духовні школи було поставлено в обов'язок єпархіальним архієреям . Але, за різних несприятливих економічних причин, духовні школи не могли розвиватися і знаходилися в складному  становищі. Тому у   1808 р. була утворена Комісія духовних училищ-- самостійна, незалежна від Св. Синоду установа, членами якого були як духовні, так і світські особи. Під час свого існування вона знайшла і зібрала великі кошти на відкриття та утримання духовних училищ, відкрила велику їх кількість, розробила їх статути, організувала в них навчальну частину, взагалі, твердо поставила духовно-навчальний справу. У 1839 р., з метою більш тісного зв'язку між церковним управлінням і духовно-навчальною частиною, завідування останньої було передано Св. Синоду.  Згодом у 1839 році Комісія духовних училищ була закрита і замість неї при Св. Синоді було засновано Духовно-навчальне Управління, під управлінням Обер -Прокурора Св. Синоду, влаштоване як департамент при міністерстві. Воно повинно було слідкувати про внутрішнім  і зовнішнім благоустроєм училищ і розпоряджатися духовно-навчальним капіталом. У 1867 р., коли з'явилася необхідність перетворити духовно-навчальні заклади, і були складені нові статути для них, це Управління було скасовано, і натомість при Св. Синоді був заснований Духовно-Навчальний Комітет з більш ширшими повноваженнями.

В 1870 році на трьох відділеннях Новгород-Сіверського духовного училища : нижчому, середньому і вищому навчалося 177 чоловік. Був поділ на молодшу і старшу групи.  Молодша група вивчала вимову, читання, письмо,  частини мови. А вже у старшій групі повторювали матеріал першого року і вивчали граматику в ширшому обсязі.  Класичним мовам приділялася в духовних училищах набагато більше уваги. Латинської мови навчали в II-IV класах. Їй відводилося 2 уроки щодня . Викладач складав список слів і фраз для заучування, а учні вели словникові зошити.  Багато часу відводилося письмовим вправам, перекладам з латини . Згідно з навчальними програмами Грецька мова вивчалася в III-IV класах по п'ять уроків на тиждень. Навчання також зводилося до вивчення граматики і перекладам тексту. В III-IV класах духовного училища, викладалась французька мова . Велика увага приділялася перекладам з французької мови , а також вправам в усному мовленні, заучування віршів. Уроки тривали  чотири години з десятихвилинною перервою після кожного. Учні,які успішно закінчили духовне училище могли бути переведені в духовну семінарію без іспитів. Для вступу в перший клас духовної семінарії на загальних підставах з іноземних мов необхідно було здати іспити з латинської і грецької мов, а також по церковно - слов'янському і російській мовам. Для вступу в другий клас потрібно було  скласти іспити не тільки з латинської і грецької мов, але вже і з німецької та французької мов.

Духовне училище в Новгороді-Сіверському припинило  працювати після Жовтня 1917 року.

                                                          Світлана Кривич

                                                          зав. сектором науково -просвітницької роботи

                                                          відділу давньоруської літератури

                                                          музею - заповідника " Слово"

                                                                                                                                          

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн