"Сие писа Марія" , або дослідження біолога.

 

«Хто є хто в  «Слові …»  та  «Приховане ім'я. Тайнопис в "Слові о полку Ігоревім "  -  в свій час ці дві книжки з інтересом зустріли   шанувальники  «Слова…», хоча дещо насторожував той факт , що автор Г.В.Сумаруков за професією  біолог. Але прочитавши , відразу стає зрозуміло , його дослідження та   спостереження змушують нас  по-іншому поглянути на поему.

    Сумаруков Георгій Володимирович народився 10 березня 1929 року в Москві. Закінчив біологічний факультет Московського державного університету, де і працював на посаді старшого викладача на кафедрі біофізики  до останніх днів свого життя (спочив 18 вересня 1997 р.). Кандидат біологічних наук (1965р.). Автор ряду робіт в області екологічної біофізики. Вперше зацікавився  "Словом…» на грунті біології , а потім не полишав цю тему   більше 20 років свого життя.  Як професійний біолог, він  проаналізував особливості поведінки різних тварин і птахів, що згадуються в    "Слові", з точки зору їх природних звичок. Вчений  помітив ,що автор поеми чудово  знав природу , характерні риси своїх героїв та біологічні особливості тих тварин , образи яких він брав  для порівнянь та метафор. Також Сумаруков робить переконливе припущення  про те , що звірі і птахи  в «Слові..»  - це не просто образні засоби в арсеналі автора , а суть тотемних  тварин кочових половецьких племен. Виявлено  одинадцять тотемних назв  половецьких орд: Лебеді , Солов’ї, Ворони, Галки, Сороки, Гуси, Полози , і Дятли та інш. Логіку свого дослідження і його результати Георгій Володимирович  виклав в книзі "Хто є хто в "Слові о полку Ігореві"(М.: Вид-во МДУ, 1983 рік), що стала його візитівкою. Наклад книги розійшовся дуже швидко . Сумаруков став одним з самих згадуваних дослідників "Слова" з природничо-наукової тематики, його ім'я увійшло до словників і енциклопедичних довідників, присвячених "Слову о полку Ігоревім»".

     У 1988 р. у збірці тез доповідей і повідомлень конференції  по " Слову… " була опублікована невелика стаття "Марія Васильківна, дружина Святослава Київського, - можливий автор "Слово о полку Ігореві»". Пізніше ,ці думки     покладені в основу книги "Приховане ім'я. Тайнопис в "Слові о полку Ігореві»"  (М.: Вид-во МГУ, 1997.)  Сумаруков висуває і обгрунтовує своє припущення, що автор "Слова…" - жінка, уроджена полоцька княжна, а під час написання "Слова" - велика княгиня Київська Марія Васильківна

Наскільки близька до істини  ця  гіпотеза - судити читачеві, але хотілося б відмітити ряд важливих моментів. Після першого прочитання здається , що реконструкція первинної структури тексту "Слова", зроблена Сумаруковим, дещо довільна ,або, що знайдений тайнопис у вигляді акровіршів "Марія" випадає випадково. З цими аргументами можна було б погодитися, якби виявлений Сумаруковим акровірш "Марія" не повторювався в поемі 4 (!) рази, і це не рахуючи двох інших тайнописних фраз: "Сие писа Марія" і "Сие писа сестра Брячислава ні другаго Всеволода" причому усі акровірші прив'язані до ключового слова Думка (Мыслете - буква староруського алфавіту, перша в імені Марія). Окрім акровіршів Сумаруков збудував систему доказів, що обгрунтовують можливість авторства Марії. Він доводить, що Марія володіла  необхідними знаннями, уміннями, вихованням, мала особисту зацікавленість в створенні "Слова" і сліди цієї зацікавленості простежуються в поемі. У творі  виразно помітно сліди "жіночого почерку" і, нарешті, Марія Васильківна належала до високоосвічених кол  суспільства і жила в той час, коли поема була створена.

   Погоджуватися чи ні з автором цих книжок, це наша особиста  думка. Але  треба відзначити той факт, що в обох книгах, присвячених "Слову", автор сміливо рушить стереотипи, що склалися. Його роботи відкривають абсолютно інший світ "Слова", відмінний від сталих тлумачень.

                                                   Олена Бунак

                                                   старший науковий співробітник відділу

                                                   давньоруської літератури

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн