До 100-ї річниці з дня народження відомого дослідника П.П. Охріменка.

Павло Павлович Охріменко відомий  як  дослідник книг і бібліотек.  Автор 54 книг, брошур, монографій, посібників, методичних рекомендацій з питань літератури, фольклористики, етнографії, історичної писемності, краєзнавства.

Народився 17 липня 1919 р. в селі Солониці Лубенського району Полтавської області в хліборобській родині. 1937 р. закінчив на «відмінно» Лубенську зразкову середню школу 1937–1944 рр. навчання в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка; з відзнакою закінчив філологічний факультет 1944–1945 рр., розпочав викладацьку діяльність у Сумському державному педагогічному інституті .П.П. Охріменко відомий як дослідник пам’ятки української культури і найкращий знавець «Слова о полку Ігоревім», організатор Паліцинських читань у с. Залізняк Сумської області і засновник Сумської наукової школи «Слово-знавців», перекладач і краєзнавець, а також автор підручників та посібників українською, російською, білоруською мовами. Творчий доробок вченого у галузі східнослов’янської і словеснохудожньої культури, зокрема взаємозв’язків української, російської та білоруської літератур. Ним розроблена періодизація розвитку літератури, в новому освітленні подані проблеми походження нашої писемності (кирилиці), класифікації типів міжлітературного єднання. Вагомий внесок професора Охріменка у вивчення і популяризацію «Слова о полку Ігоревім». Свідченням цього є науково-організаційна робота і серія публікацій (їх понад 100), де він розглядав питання історичних обставин, часу та місця появи, авторства, героїв даного твору давньої літератури.  Професора П. Охріменка, як фольклориста, дослідника народнопоетичної творчості знають не лише в Україні, а й за її межами.  Відомий Павло Павлович і як вихователь літературної молоді, зокрема як керівник обласної молодіжної студії «Зажинок», і як організатор творчого життя і учасник словознавчих конференцій, які проводилися в м. Суми . Під керівництвом П.Охріменка, протягом десятка років відбулося вісім семінарів з вивчення пам'ятки, які набули статусу міжнародних Суми стали центром дослідження «Слова» і стали такими завдяки наполегливій праці Павла Охріменка. За яку б тему не брався вчений, його праця була сповнена кипінням думки, пристрастю, глибокими висновками. Академік Охріменко відомий і як бібліофіл, дослідник книг і бібліотек. В його книгозбірні налічувалось 6 000 книг різними мовами, а відділ білоруської книги був чи не найповніший в Україні. До бібліографічного посібника увійшли матеріали, які витримали випробування часом і мають значення для наших днів. Вагомий доробок вченого становлять, навчальні та навчальнометодичні посібники, матеріали рекомендаційного характеру, спрямованість яких – допомога навчальному процесу, статті із наукових збірників, матеріали наукових конференцій, рецензії, інформація про його громадську та культурно-просвітницьку роботу, участь у масових заходах, публікації в періодичній пресі, які розкривають багатогранність наукової, науково-педагогічної діяльності професора П. П. Охріменка. Він зробив вагомий внесок і в інші проблеми вивчення давньоукраїнського епосу, став одним із чільних авторитетів з-поміж словознавців Європи, та й світу. Помер П.П. Охріменко у Сумах, похований у м. Сновськ Чернігівської  області.                 

 

Ковалюк  А.С.

молодший науковий

співробітник

відділу фондів

 

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн