До 90 річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора Харківського національного педагогічного університету Гетьманця Михайла Федосійовича

16 вересня виповнилось 90 років відомому вченому – філологу - доктору філологічних наук, професору кафедри російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Михайлу Федосійовичу Гетманцю. Він належить до того покоління ,дитинство якого припало на важкі роки становлення держави .Народився він у 1923 році у с. Китайгород Олександрівського району Кіровоградської області, в селянській родині. У 1930 році сім'я змушена була покинути рідні місця і переселитися до Харкова. Дитинство і юність Михайла Федосійовича пройшли в селищі харківського тракторного заводу. Сім'я жила бідно, але було в ній прагнення до освіти. Батько заохочував до навчання дітей, і сам, маючи чотирикласну освіту, закінчив Харківський комуністичний університет.

 

     У 1940 році М.Ф. Гетьманець з відзнакою закінчив середню школу і вступив на російське відділення філологічного факультету Харківського університету імені В. Н.Каразіна, проте навчання перервала війна і він опинився на фронті. Всі довгі чотири роки війни він провів в діючій армії, а після демобілізації, наприкінці 1945 року, повернувся до Харкова і продовжив навчання в університеті. Це були тяжкі роки і вижити на мізерну студентську стипендію було дуже важко, але любов до знань і наполегливість взяли гору. У 1950 році він закінчив філологічний факультет і був рекомендований до аспірантури при кафедрі історії російської літератури. Три роки напруженого навчання в аспірантурі завершилися успішним захистом кандидатської дисертації.

.      Протягом шістдесяти років працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, де обіймав посади декана й ректора цього навчального закладу, тут повністю розкривається його талант педагога та науковця. У 1980 році Михайло Федосійович захистив докторську дисертацію «А.С. Макаренко і концепція нової людини в радянській літературі 1920-1930-х років». З цього часу його наукова діяльність стала особливо плідною. Його наукові інтереси надзвичайно широкі, але пріоритети його наукової роботи зосереджені навколо трьох основних напрямків: історія російської та української літератури XIX-XX століть, «Слово о полку Ігоревім» та літературне краєзнавство.

       Ерудиція, дослідницький талант, відчуття нового, сміливість у постановці та вирішенні наукових проблем - ось характерні риси його діяльності як вченого-літературознавця. Так, у роботах про А.С. Макаренка він відкинув існуючу в літературознавстві концепцію творчості письменника-педагога, зумовлену виключно його педагогічними ідеями та розкрив своєрідність Макаренка як художника слова. У результаті багаторічної співпраці з макаренкознавцями з Німеччини, Росії, України ним було зібрано великий документальний матеріал, що дозволив по-новому розкрити особистість Макаренка і його літературну творчість. Як літературознавець і педагог Михайло Гетманець багато років досліджує життя і творчість великого педагога і літератора. З-під його пера в 1980 році вийшла єдина серед численних досліджень докторська дисертація про Макаренка як письменника. Протягом 20 років співробітничав зі Світовим центром макаренкознавства в місті Марбург (ФРН). Нині очолює Центр макаренкознавства в Харківському національному університеті .

          Загальновизнані заслуги М.Ф.Гетьманця як дослідника «Слова о полку Ігоревім». Широкий відгук отримала його книга «Таємниця річки Каяли» (1982), яка витримала вже три перевидання. Вона присвячена одній з найскладніших проблем «Слова о полку

Ігоревім »- встановленню місцевості, де відбувалися описані у творі події. Вперше в історії вивчення даної проблеми висновки будуються не тільки на основі літературних джерел, а й на результатах багаторічних пошуків на місцевості. Після виходу першого

видання в 1982 р. автор продовжив дослідницьку роботу, організував кінний похід за маршрутом дружин Ігоря і отримав ряд нових цікавих даних про історію походу.

    Михайло Феодосійович докладає багато зусиль у підготовці вчителів-словесників, а також молодих науковців. У нього завжди є великий запас ідей, його відрізняє не тільки вміння визначити актуальну і перспективну тему, але і підказати найбільш ефективні шляхи її реалізації, надати молодому досліднику конкретну допомогу.

         Широкий і сприятливий відгук читачів отримали мемуари «Про себе і про час»,які вийшли у 2006 році .У 2012 році вийшла книга авторської публіцистики «Про Харків і не тільки». У ній розкривається ще одна грань особистості і таланту Михайла Федосійовича - його активна громадянська позиція і талант публіциста.

   Дивна щедрість душі цієї людини, його любов до людей, незмінна доброзичливість, прагнення допомогти і підтримати не тільки кожне молоде дарування, а й усіх, хто потребує допомоги та підтримки. У цьому, вочевидь, і полягає головна таємниця його фізичної та душевної бадьорості, професійного довголіття та творчого натхнення.

Темгеневська С. В.

науковий співробітник

відділу фондів історико-культурного 

музею-заповідника

"Слово о полку Ігоревім"

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн